Tytuł projektu:
Opracowanie innowacyjnej bionicznej protezy kolana

W ramach projektu firma opracuje prototyp bionicznej protezy kolana, który zagwarantuje pacjentom niespotykany komfort i bezpieczeństwo użytkowania, przez co istotnie wzrosną możliwości powrotu osób po amputacjach do normalnej aktywności życiowej i zawodowej. Efektem ostatecznym będzie indywidualnie dopasowany produkt protetyczny pozwalający na osiągniecie nieosiągalnej na rynku stabilności przy obciążeniu statycznym i w trakcie chodu poprzez regulację oporu zgięcia, rotacji w funkcji stania i wsparcia funkcji wymachu. Bioniczna proteza kolana będzie posiadać szereg innowacyjnych rozwiązań w skali międzynarodowej i światowej.

Planowany do przeprowadzenia projekt będzie kontynuacją prac prowadzonych we własnym zakresie przez przedsiębiorstwo. Prace badawcze rozpoczną się od III poziomu TRL, a koniec badań planowany jest na VII poziomie TRL. Badania te będą podzielone na 4 główne etapy:

 1. Weryfikacja komponentów bionicznej protezy kolana takich jak hamulec MR, materiały na konstrukcję nośną, sensory sterujące, a także protokołów przesyłania danych między procesorami na stanowiska badawczych i systemie do analizy ruchu OptiTrack, w celu uzyskania ogólnego odwzorowania docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych.
 2. Weryfikacja algorytmu AI wykrywania faz chodu i układu odpowiedzialnego za ruch rotacji podudzia wraz z zintegrowanym układem elektronicznym odpowiedzialnym za sterowanie jego ruchem w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.
 3. Demonstracja prototypu bionicznej protezy kolana w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
 4. Demonstracja prototypu bionicznej protezy kolana w warunkach operacyjnych.

Grupa docelowa: Osoby niepełnosprawne po amputacjach lub utracie kończyn dolnych. Pośrednio korzyści odniosą pozostali uczestnicy rynku:

 • Środowisko medyczne.
 • Firmy ubezpieczeniowe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa; Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw; Konkurs 1/1.1.1/2021 Szybka Ścieżka 2021.

2 843 418,92 PLN

Wartość projektu

2 110 615,98 PLN

Dofinansowanie UE

Tytuł projektu:
Opracowanie innowacyjnego, indywidualnie dopasowanego podciśnieniowego leja protezowego

W ramach projektu firma opracuje prototyp innowacyjnego leja protezowego, który zagwarantuje pacjentom niespotykany komfort i bezpieczeństwo użytkowania protezy, przez co istotnie wzrosną możliwości powrotu osób po amputacjach do normalnej aktywności życiowej i zawodowej. Efektem ostatecznym będzie indywidualnie dopasowany prototyp podciśnieniowego leja protezowego dla kończyny dolnej (zarówno dla amputacji na poziomie uda, jak i podudzia) oraz innowacyjna technologia projektowania i wytwarzania leja protezowego, w którym próżnia powstaje poprzez użycie mikrourządzenia próżniowego sterowanego aplikacją mobilną wykorzystującą bezprzewodowe połączenie z czujnikami podciśnienia – innowacja na skalę światową.

Planowany do przeprowadzenia projekt będzie kontynuacją prac prowadzonych we własnym zakresie przez przedsiębiorstwo. Prace badawcze rozpoczną się od III poziomu TRL, a koniec badań planowany jest na VII poziomie TRL. Badania te będą podzielone na 4 główne działy:

 1. Badania nad procesem projektowania oraz wytwarzania personalizowanego leja protezowego (badania algorytmu skanowania, badania druku 3D, badania kompozytów oraz badania nad linerami).
 2. Badania nad częścią informatyczną – aplikacją sterującą, serwisową oraz bazami danych.
 3. Badania nad elektroniką leja protezowego – software oraz hardware.
 4. Badania nad konstrukcją oraz sterowaniem urządzenia próżniowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa; Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw; Konkurs 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 1_2020.

2 055 745,25 PLN

Wartość projektu

1 525 907,62 PLN

Dofinansowanie UE

Tytuł projektu:
Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa ENforce Medical Technologies Sp. z o.o. poprzez inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową oraz przeprowadzenie prac badawczych, celem opracowania prototypu bionicznej protezy stopy

Opis projektu:
Przedmiotem projektu firmy jest utworzenie działu B+R dzięki inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową oraz przeprowadzenie prac badawczych, zmierzających do opracowania prototypu bionicznej protezy stopy. Przedsiębiorstwo po zakończeniu badań przemysłowych będzie się ubiegać o uzyskanie certyfikacji protezy jako produktu medycznego.
Działania zmierzające do opracowania prototypu bionicznej protezy stopy będą obejmować:

 • Opracowanie i wykonanie personalizowanej stopy protezowej wykonanej z kompozytu zbrojonego włóknem węglowym (CFRP).
 • Opracowanie i wykonanie dedykowanego tłumika magnetoreologicznego.
 • Opracowanie dedykowanego układu sterowania wraz z zaawansowanym algorytmem przetwarzania danych sensorycznych oraz sterowania tłumikiem
  magnetoreologicznym.
 • Opracowanie technologii i wykonanie metalowych elementów konstrukcyjnych.

Cele projektu:

 • Utworzenie działu B+R dzięki inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową.
 • Przeprowadzenie prac badawczych, zmierzających do opracowania prototypu bionicznej protezy stopy.
 • Pozyskanie zasobów kadrowych, rzeczowych, finansowych niezbędnych do osiągnięcia zdolności realizacji zaawansowanych prac badawczych.
 • Opracowanie technologii, przeprowadzenie badań przemysłowych celem certyfikacji oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnej bionicznej protezy stopy.

Planowane efekty projektu:

 • Wzrost zatrudnienia.
 • Wprowadzenie innowacji produktowych.
 • Wprowadzenie innowacji procesowych.
 • Stworzenie działu B+R w firmie oraz zrealizowanie projektu badawczego przy wykorzystaniu nabytej infrastruktury badawczej.

1 624 357,40 PLN

Wartość projektu

1 196 486,40 PLN

Dofinansowanie UE