Kroczymy razem

Jako ludzie technologii i medycyny polegamy na sobie, a pacjenci mogą polegać na nas. Codziennie kibicujemy naszym pacjentom widząc jak szybko stawiają kolejne kroki w powrocie do codziennej aktywności.

Adam Gramala
Pomysłodawca i współtwórca ENforce Medical Technologies, wizjoner z wielkim sercem i głową pełną pomysłów. Inżynier i doktorant w dziedzinie Inżynierii Biomedycznej.
Piotr Rajewski
Współtwórca zarządzający ENforce Medical Technologies, zaangażowany organizator gwarantujący dotrzymywanie obietnic. Manager z 15-letnim stażem, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego.
Marcin Katański
Przedsiębiorca, współtwórca ENforce stawiający pozornie nierealne wyzwania, które udaje się realizować. Absolwent UEP, twórca i zarządzający MPL VERBUM SA, głównego udziałowca ENforce.
Łukasz Kubaszewski
Lekarz ortopeda, profesor Uniwersytetu Medycznego wnoszący do ENforce Medical Technologies najnowszą wiedzę medyczną.
Paweł Drapikowski
Inżynier robotyk, profesor Politechniki Poznańskiej gwarantujący technologiczne zaawansowanie produktów.
Bartosz Minorowicz
Inżynier konstruktor badający układy hydrauliki w protezie ENforce Bionic Foot, doktor Politechniki Poznańskiej.
Adam Patalas
Inżynier technolog odpowiedzialny za opracowanie procedury wytwarzania elementów składowych protez.
Michał Murawa
Specjalista biomechanik odpowiedzialny za diagnostykę układu ruchu pacjentów, doktor AWF w Poznaniu.
Paweł Zawadzki
Lekarz chirurg naczyniowy odpowiedzialny za kwalifikację pacjentów i monitorowanie procesu leczenia.
Sebastian Obliński
Fizjoterapeuta zajmujący się w ENforce LAB reedukacją chodu pacjentów po amputacji kończyny dolnej.
Jakub Otworowski
Inżynier programista zajmujący się aplikacjami mobilnymi i desktopowymi oraz skryptami do analizy ruchu.
Jakub Bielawski
Inżynier robotyk opracowujący zaawansowane algorytmy sterowania protezą ENforce Bionic Foot.
Adam Wiśniewski
Inżynier B+R odpowiedzialny za badania biomechaniki ruchu oraz opracowanie urządzenia podciśnieniowego.
Marcin Grynik
Inżynier produkcji odpowiedzialny za nadzór nad całością procesu wytwarzania i montażu stóp protezowych.
Krzysztof Staszewski
Inżynier B+R odpowiedzialny za technologie druku 3D oraz automatykę stanowisk badawczych.
Sebastian But
Inżynier biomedyczny odpowiedzialny za badania ruchu w ENforce LAB oraz kontakt z pacjentami.